ایران ، مشهد، شهرک صنعتی مشهد
جاده کلات ، کوشش شمالی ۲۱ ، پلاک ۲۶۷

لیچینگ (فرآوری آلومینیوم) - پروفیل آلومینیوم کاران پارال

لیچینگ (فرآوری آلومینیوم)

لیچینگ (فرآوری آلومینیوم)

لیچینگ یک مرحله مهم از فرآوری اورانیوم است. فرآیند لیچینگ با عوامل زیر کنترل می شود :

 • نسبت اورانیوم حل شده از کانه
 • مقادیر معرف، که هزینه اصلی عملیات است.
 • غلظت ناخالصی ها در محلول، که نقش به سزایی در قسمت های بعدی عملیات از قبیل استخراج با حلال، رسوب محصول، خالص سازی آن و … بازی می کند.
 • خردایش مورد نیاز.

فروشویی بر مبنای مواد مصرف به دو دسته کلی تقسیم می شود، یکی فروشویی اسیدی و دیگری فروشویی قلیایی است. فروشویی اسیدی عموماً به فروشویی با اسیدسولفوریک اشاره دارد. فروشویی قلیایی نیز به فروشویی کربناتی مشهور است و با استفاده از محلول رقیق کربنات – بی کربنات سدیم انجام می شود.

لیچینگ کربناتی مواد ریزتر می خواهد و انتخابی تر عمل می کند، بطور مثال کانه های حاوی بیشتر از ۹-۷ درصد کربنات بهتر است که به صورت کربناتی فروشویی شوند. اما سایر فاکتورها نیز باید منظور شوند که عبارتند از میزان بازیابی اورانیوم، آب مصرفی (به ویژه در نقاط کم آب)، مصرف انرژی، کیفیت محصول و مسائل زیست محیطی. اگر چه که فروشویی اسیدی در بیشتر کارخانه های اورانیوم استفاده می شود، ولی فروشویی قلیایی نیز دارای مزایای به شرح زیر است :

 • محلول برای کانی های اورانیوم به صورت  خاص عمل می کند، و بیشتر گانگ ها مورد واکنش با آن قرار نمی گیرند.
 • محلول کربناتی در مقایسه با محلول اسیدی خورندگی بسیار کمتری دارد.
 • اورانیوم می تواند مستقیماً از محلول رسوب داده شود.
 • انحلال اورانیوم در محلول کربناتی جدایش آن را از عناصر دیگر آسانتر می سازد.
 • محلول کربنات به آسانی می تواند باز شود.
لیچنگ (فرآوری آلومینیوم)
لیچنگ (فرآوری آلومینیوم)

روش های لیچینگ

لیچینگ همزنی :

در این روش ماده معدنی آسیا شده، با آب به صورت گلاب با چگالی ۴۰ تا ۷۵ درصد در می آید. برای جلوگیری از ته نشین شدن ذرات جامد در مخازن پالپ هم زده می شود، شرایط استفاده از این روش به شرح زیر است :

 1. عیار ماهد معدنی متوسط به بالا باشد.
 2. فلز در ابعاد ریز در متن سنگ پراکنده شده باشد، و بنابراین کاملا خرد شود تا ماده معدنی آزاد یا در معرض اسید قرار گیرد.
 3. فلز مورد نظر به سختی حل شود، که در این صورت استفاده از روش های دیگر مشکل است.

این نوع فروشویی بیشتر بازیابی در کوتاه ترین زمان را به همراه دارد. عملیات فروشویی می تواند به صورت ناپیوسته و پیوسته (هم جهت و ناهمسو) در خلأ، فشار متعارف، یا فشار زیاد انجام می شود.

لیچینگ نفوذی :

لیچینگ با جریان محلول از بالا به پایین یا پایین به بالا از یک بستر کانه ثابت لیچینگ نفوذی نامیده می شود. این روش برای مواد با تخلخل زیاد و در ابعاد ماسه ای مناسب بوده و برای موادی که کوبیده و فشرده شده و بستری نفوذ ناپذیر ایجاد می کنند، مناسب نیست. عامل اصلی در این فرآیند، ابعاد ذرات نبوده و بلکه یکنواخت بودن اندازه ذرات است. اگر اندازه ذرات یکسان نباشد دانه های کوچکتر در فضای بین ذرات درشت قرار می گیرند و سبب گرفتگی نفوذی برای ذرات ریز مناسب نمی باشد و موجب کندی سرعت جریان محلول از بستر کانه می می شود. این چنین موادی باید تحت پیش عملیات آلگومراسیون قرار گیرند.

هیپ لیچینگ :

لیچینگ کانه در یک وضعیت استاتیک یا نیمه استاتیک به وسیله جریان تقلی رو به پایین در یک توده را هیپ لیچینگ می گویند. تکنیک Flooding (طغیان) خصوصا وقتی که به وسیله جریان رو به پایین محلول انجام می شود، لیچینگ نفوذی نامیده می شود. برای عملیات کپه های (توده های) عیار پایین و همچنین برای کانسارهای کوچک که در فاصله قابل ملاحظه ای از کارخانه های لیچینگ معمولی قرار گرفته باشد، استفاده می شود. اگر هیچ در کنار کارخانه ای قرار گرفته باشد، معمولا از محلول اسیدی کارخانه برای عملیات هیپ استفاده می شود و محلول غنی شده به چرخه کارخانه باز می گردد.

هیپ نیاز به سرمایه گذاری زیادی برای تجهیزات ندارد. در برخی موارد نیاز به عمل خردایش نمی باشد. به طور مثال ماسه سنگ هایی که در ایالت متحده یافت شده اند، نیاز به خردایش ندارند. تجهیزات همزنی و جدایش مایع و جامد در هیپ مورد نیاز نمی باشد و محلول گرفته شده از هیپ معمولاً زلال است. خالص سازی و رسوب دادن با کمترین مقدار هزینه انجام می شود. در این مورد ممکن است از کارخانه های متحرک برای تولید یک فرآورده مناسب قابل حمل به کارخانه های دور استفاده شود.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× ارتباط با کارشناسان