ایران ، مشهد، شهرک صنعتی مشهد
جاده کلات ، کوشش شمالی ۲۱ ، پلاک ۲۶۷

پروژه ها - پروفیل آلومینیوم کاران پارال

Profile Transfer Line

Profile Transfer Line

آنادایزینگ آلومینیوم

آنادایزینگ آلومینیوم

Raw raw color

Raw raw color

بیلت آلومینیوم و ذوب ریختگری

بیلت آلومینیوم و ذوب ریختگری

Color furnace

Color furnace

واحد دوخت ترمال بریک

واحد دوخت ترمال بریک

× ارتباط با کارشناسان